2022, 15 april
Windows 11 update uitvoeren of nieuw aankopen

Het onderwerp is het vervolg van onze vorige uiteenzetting, en zet onze eerste stappen in  Windows11, met daarbij de vernieuwingen en de  wijzigingen die deze nieuwe versie met zich mee brengt.

Na de uiteenzetting is er gelegenheid in het cafetaria om verdere vragen en probleempjes onder elkaar te bespreken en op te lossen.

Wij zijn ook verheugd te mogen melden dat onze stuurgroep is uitgebreid met één nieuw lid, nl. Kris Febure, die ook heel wat expertise heeft opgedaan gedurende zijn loopbaan. U zult ook met hem kunnen kennis maken.

de gegeven uitleg bekijken

Al onze activiteiten gaan door in De Garve, Pannebekestraat 33 te 8000 Brugge- St-Jozef om 19 uur