Missie

Onze Buurt Computer Club bestaat sedert 2005 !

In een periode dat computers iets was dat opgedrongen werd door de werkgevers aan hun personeel, en dit om het werk van administratie, facturatie en boekhouding te automatiseren werd de grondslag gelegd om het gebruik van computers uit te breiden naar het grote publiek.
Met de oprichting van Telenet, en de ISDN lijnen van Belgacom,(vanaf 2015 Proximus) werd het tijdperk van de modem afgesloten, zodat het Internet opeens veel betaalbaarder werd voor iedereen.
De digitale kloof moest worden overbrugd, zodat de bevolking (lees toen de 40+ jarigen), zodat er initiatieven ontstonden om verenigingen te steunen die als doelstelling hadden om het digitale platform te ondersteunen.

Het was toen dat iemand op de idee kwam om hiervoor een beroep te doen op de Koning Boudewijn stichting, en hiermee ons met de eerste auspiciën te steunen.

Ondertussen werd deze taak overgenomen door de Sociaal-Culturele Raad van de stad Brugge.

Elk jaar dienen wij hiervoor een aanvraag in te dienen en te voldoen aan een aantal voorwaarden.

/BCC….      Het ontstaan BCC en hoe     2005  !
De gangmaakster  van de Buurt Computer Club is Tonia Van Wijk  die ondertussen zelf vrijwillig medewerkster  was bij Wijzer, na enkele jaren computerles te volgen. 
Zo werd de vraag ingediend bij de Koning Boudewijn stichting en die aanvraag werd goedgekeurd.  En daaruit vloeide de Buurt Computer Club..BCC..voort..! Johan als leider van de groep en Martine de goede rechterarm van ons allemaal staat er altijd om ons bij te staan.
En onze klas die ook al een paar jaar terug computer leerde …en wij willen natuurlijk nog leren. 
Maar
voornamelijk bij elkaar blijven …een hechte vriendschap is onze leuze en ambitie.
En anderen ook iets bij te brengen die ook nog weinig van computer weten. 
En veel moeite hadden wij  niet  om bij elkaar te voegen en  BCC te starten maar, maar dan begint het pas allemaal.
…Johan Tonia  Eddy  Lucienne  Martine  Lut  Rik  Noella …en nu …De   hoofden bij elkaar..en ..een locatie ..  een logo ..publi

Later toen Tonia in Zeebrugge woonde, en ze lessen volgde over de computer dit bij:
Open School in de Colaert Mansionstraat Brugge.
Het noemde destijds de Wijzer en kreeg daar les van Johan Desender ons allen bekend.
Samen met Johan werd er een idee geopperd om een Club te stichten om personen, verder op weg te helpen met de PC, het idee werd sterker en sterker en kreeg concrete vormen.

Subsidie aanvragen was een ganse klus, maar Tonia en Johan met volledige inzet bereiden ze hun dossier voor, om in te dienen bij de “Koning Boudewijn Stichting”.

Kleine anekdote: In Brussel gekomen mocht er maar één persoon binnen, en met een klein hart ging Tonia binnen om haar dossier over een computerclub te stichten te verdedigen.
Dat was haar gelukt anders zou de BCC nu niet bestaan.
Hun Lokaal werd de nog oude Garve.
Tijdens de verbouwing van de Garve werd er bijeen gekomen in De Dijck Sint Pieters.


Het onderricht ging van de Club ging van Fotoshop tot Internet, iedereen was en is welkom.

In de tijd werden de leken doorgestuurd naar het Buurthuis waar Johan lessen gaf via de Wijzer.